Onderzoeksjournalist David Walsh: “Froome krijgt niet langer het voordeel van de twijfel” (2024)

“Het is een groot probleem voor Chris Froome, Team Sky en het wielrennen. Het ziet er slecht uit” Onderzoeksjournalist David Walsh spreekt tegen EenVandaag voor het eerst over de dopingbeschuldigingen aan het adres van de Sky-renner. Walsh was de eerste die Lance Armstrong openlijk beschuldigde van dopinggebruik, maar ook de man die in 2012 ‘embedded’ was bij Team Sky en concludeerde dat er van doping geen sprake was. "Ik heb niets gevonden dat alarmbellen doet rinkelen” zei hij indertijd. Hoe kijkt hij aan tegen de mogelijke dopingschorsing van Froome wegens een te hoge dosis van astmamiddel Salbutamol?

Beluister hier het hele interview met David Walsh:

Het was David Wals die als eerste Armstrong serieuze vraagtekens zette bij de bovenmenselijke prestaties van Armstrong. Hij schreef er een boek over (L.A. Confidentiel) en was daarna jarenlang persona non grata in de wielerwereld. Het zette een beweging in gang die uiteindelijk leidde tot de deconfiture van Armstrong, en de rehabilitatie van Walsh. In 2012 wordt hij door Team Sky, het team van Chris Froome, gevraagd een jaar lang embedded mee te reizen, onder de voorwaarde dat hij overal toegang toe zou krijgen. Sky wil hiermee aantonen dat de ploeg clean is, en als Walsh een jaar later zijn boek ‘Inside Team Sky’ publiceert, lijkt er geen vuiltje aan de lucht.

“Niet onwaarschijnlijk dat Froome geschorst wordt”

Maar zo’n 15 maanden geleden gaat ook Walsh twijfelen, als hackerscollectief Fancy Bears aantoont dat Sky-renner Bradley Wiggins toestemming kreeg van de UCI om medicijnen te gebruiken die op de dopinglijst staan. "Die sneeuwbal is vijftien maanden geleden gaan rollen en is nu behoorlijk groot geworden. Misschien wordt het wel de lawine waaronder Team Sky bedolven wordt.”

Want het ziet er volgens Walsh beroerd uit voor Froome én Team Sky: “Het is een groot probleem voor Chris Froome, team Sky én het wielrennen. Froome heeft twee keer zoveel salbutamol in z'n urine als toegestaan is in het antidopingreglement. Hij moet verklaren hoe dat komt. Dat móet verklaard worden, want het ziet er slecht uit. Als je zo'n uitslag krijgt op de avond van de eerste dag van z'n herstel, dan krijg je natuurlijk argwaan. Sky komt in een moeilijke positie als Froome wordt geschorst. Het is niet zeker dat hij wordt geschorst, maar het lijkt me niet onwaarschijnlijk.”

“In dat geval moet Froome uit Team Sky gezet worden. Zo zijn de regels als een renner wordt geschorst. Dan volgt de vraag of dat wellicht het einde is van Team Sky”

“Ik kreeg geen volledige eerlijkheid”

Maar heeft Walsh zich dan niet enorm laten misbruiken door Sky? “Als ik toen had geweten wat ik nu weet, had ik Brailsford gezegd dat hij op kon hoepelen. Maar dat is wijsheid achteraf. Achteraf weet iedereen alles beter. Vanuit journalistiek oogpunt was m'n beslissing destijds gerechtvaardigd. Veel mensen dachten dat ik bedrogen werd, en dat was ook zo”zo verdedigt Walsh zich nu. “Ik kreeg geen volledige eerlijkheid. De dokters van Team Sky die bedenkingen hadden bij het gebruik van triamcinolon, die toen aangaven dat het fout was, vertelden mij dat indertijd niet. Later hebben ze gezegd dat het niet klopte”

“Froome zal moeten bewijzen dat hem geen blaam treft”

Voor Froome, en met hem voor Team Sky ziet Walsh het somber in, en aan zijn onschuld twijfelt hij ernstig. “De verslaggevers vroegen hem (in de Vuelta red.) of hij ziek was, en hij zei toen dat het prima ging. Ik weet dat hij loog, het ging niet prima. Hij had een luchtweginfectie. Maar de vraag is dan hoe het komt dat je de ene dag 40 seconden op je rivalen verliest en grote problemen lijkt te hebben en de vier tot vijf dagen erna juist heel sterk bent? Team Sky heeft niet langer het morele gelijk. Froome zal moeten bewijzen waarom hem geen blaam treft. Als hij de hoeveelheid salbutamol heeft gebruikt die 2000 nanogram in de urine heeft opgeleverd, dan heeft hij iets ongelooflijk stoms gedaan.”

info

15-12-2017 01:00

Afgelopen woensdag werd het nieuws bekend dat Chris Froome mogelijk geschorst wou worden. EenVandaag besteedde daar in de Nieuwstrend aandacht aan, en had met David Walsh afgesproken dat hij zou reageren, maar door technische problemen lukte dat helaas niet. We hebben een dag later alsnog met Walsh via Skype gesproken. Dit artikel is een weerslag van dat gesprek. De uitzending van die bewuste Nieuwstrend kunt u hieronder terugkijken.

‘Chris Froome gaat ver over maximale waardes heen’

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.

Onderzoeksjournalist David Walsh: “Froome krijgt niet langer het voordeel van de twijfel” (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated:

Views: 6308

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.